Prijsklasse: Vanaf naar

Vergelijk Vermeldingen

WORLDWIDE PROPERTY SALES - PRIVACY POLICY

GEGEVENSBESCHERMING RECHT

De Data Protection Act 1998 en de EU General Data Protection Regulation (GDPR) beschrijven hoe organisaties, inclusief Worldwide Property Sales, persoonlijke informatie moeten verzamelen, verwerken en opslaan.
Deze regels zijn van toepassing ongeacht of gegevens elektronisch, op papier of op andere materialen worden opgeslagen.
Om te voldoen aan de wet, moet persoonlijke informatie eerlijk worden verzameld en gebruikt, veilig worden opgeslagen en niet onwettig worden bekendgemaakt.

WAAROM HEBBEN WE EEN PRIVACYBELEID?

Dit gegevensbeschermingsbeleid zorgt ervoor dat Worldwide Property Sales:
• Voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en volgt goede werkwijzen.
• Beschermt de rechten van klanten en personeel.
• Is open over hoe het persoonlijke gegevens opslaat en verwerkt.
• Beschermt zichzelf tegen de risico's van een datalek.

Dit privacybeleid beschrijft hoe Worldwide Property Sales persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, opslaat en beschermt die u geeft bij het bezoeken en gebruiken van onze website en bij de communicatie met ons kantoor door persoonlijk bezoek, telefoon en / of e-mail.
Worldwide Property Sales doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd en we zullen geen persoonlijke informatie gebruiken die voor andere doeleinden is verzameld dan individuele klantenservice, mailing en e-mailing van informatie en diensten of voor telefonisch contact. U kunt er zeker van zijn dat alle aangevraagde of verstrekte informatie, waarmee u kunt worden geïdentificeerd, zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.
We zijn geregistreerd als een gegevenscontroller bij het kantoor van de Information Commissioner.
Wij bieden deze website aan onze adverteerders, zodat zij hun onroerend goed online en aan buitenlandse kopers van onroerend goed op de markt kunnen brengen om hen kennis te laten maken met een selectie van potentieel geschikte eigenschappen en andere diensten. Onze adverteerders omvatten makelaars in onroerend goed, ontwikkelaars van nieuwe huizen en eigenaren van onroerend goed in het buitenland om hen toe te staan ​​hun eigendommen of eigenschappen van klanten waarvoor zij optreden in de markt te zetten. Wij zijn geen makelaar.

HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE - WAT WE VERZAMELEN EN HOE WIJ UW GEGEVENS VERZAMELEN

• Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u wanneer u een formulier invult of registreert op onze website, of door ons telefonisch, per e-mail of anderszins met ons te corresponderen. We kunnen verzamelen:
• Naam en functie.
• Contactinformatie - e-mailadres, huis-, kantoor- en mobiele telefoonnummers.
• Woon- en bedrijfsadres met postcodes.
• Eigendomsvereisten.

WAT WIJ DOEN MET DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ HOUDEN

Wij vragen en bewaren uw persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat wij uw behoeften en voorkeuren volledig begrijpen, zodat wij u, met uw voorafgaande toestemming, de vereiste service kunnen verlenen, inclusief de volgende redenen:
• We kunnen de informatie gebruiken om periodiek e-mails te verzenden met promotionele informatie die van belang kan zijn voor het opgegeven e-mailadres.
• We kunnen de informatie gebruiken om contact met u op te nemen per e-mail, telefoon of e-mail om onze services te introduceren, eigendomsvereisten vast te stellen en eigenschappen in te voeren die van belang kunnen zijn en voor het beheer van ons bedrijf en de communicatie met onze klanten, klanten, gebruikers en onroerend goed agenten.
• Wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan zakelijke partners, serviceproviders en andere derde partijen die deze gegevens nodig hebben om u passende informatie en advertenties te kunnen aanbieden.
• We kunnen de informatie gebruiken om onze diensten te verbeteren.

OPENBARING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

• We kunnen uw persoonlijke gegevens delen wanneer u ons daarom vraagt. Wanneer u bijvoorbeeld een woning vraagt ​​die voor u van belang kan zijn, zullen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de makelaar / projectontwikkelaar die de betreffende vastgoedverkoop uitvoert. Door uw persoonlijke informatie te ontvangen, wordt de externe makelaar / projectontwikkelaar nu een gegevensbeheerder en hun gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt dan beheerst door hun eigen privacybeleid en algemene voorwaarden.
• We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze werknemers en ook professionele adviseurs, leveranciers of onderaannemers, voor zover dat nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, mochten wij uw toestemming hiervoor hebben.
• We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een lid van onze groep handelsmaatschappijen of dochterondernemingen, voor zover dat nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, mochten wij uw toestemming hebben om dit te doen.
• In het geval dat we verplicht zijn uw persoonlijke informatie vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen we dit doen, inclusief de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraudebescherming te garanderen.

BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

• Om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot gegevensbewaarbeleid en verwijderingsprocedures, worden persoonlijke gegevens die we verzamelen, opslaan en verwerken niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel, tot een maximum van 2-jaren.

VEILIGHEID

• Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en nemen alle redelijke fysieke, technische en bestuurlijke voorzorgsmaatregelen om te beveiligen tegen verlies of misbruik van uw persoonlijke informatie.
• We slaan alle persoonlijke gegevens die u verstrekt op op een wachtwoord beveiligde computers en op de server en / of in beveiligde kantoren.
• Wanneer u zich registreert op onze website, als adverteerder of klant, hebt u mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen of hebt u deze gekozen die samen toegang geven tot een deel van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van deze informatie en we kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van persoonlijke informatie of gegevens als gevolg van uw verlies of het delen van deze vertrouwelijke informatie.

UW RECHTEN - CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

• U kunt ervoor kiezen om het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke informatie te beperken. Als u eerder akkoord bent gegaan met het gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u op elk moment van gedachten veranderen, alle informatie wijzigen die in ons bezit is of uw toestemming intrekken om uw persoonlijke gegevens te bewaren, in welk geval alle gegevens worden vernietigd. U dient schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.

DERDEN

• Onze website kan details van en hyperlinks naar externe bedrijven en hun websites bevatten. We hebben geen controle over, en zijn daarom niet verantwoordelijk voor, het privacybeleid, de praktijken en de bescherming van alle informatie die u verstrekt aan externe bedrijven die niet worden beheerst door dit privacybeleid.

WEBSITE & E-MAIL DISCLAIMER

• Worldwide Property Sales doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website en e-mailcommunicatie en eventuele bijlagen actueel en nauwkeurig zijn, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen. U kunt een deel van de website of e-mail niet reproduceren zonder eerst schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

PROFESSIONELE MISDESCRIPTIES

• De nauwkeurigheid van elke beschrijving van een woning is alleen bedoeld als algemene richtlijn en kan daarom niet worden gegarandeerd. De verwijzing naar mechanische of elektrische apparatuur of andere faciliteiten in de accommodatie kan geen weergave (tenzij anders vermeld) van de staat of staat ervan zijn. Potentiële huurders / kopers moeten zich vergewissen van de geschiktheid van dergelijke apparatuur en de informatie in de beschrijvingen van de woning mag niet worden ingeroepen en vormt geen onderdeel van een aanbieding of contract.

BELEIDSUPDATES

• Worldwide Property Sales kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken en u wordt aangemoedigd om te controleren of u op de hoogte bent van de aangebrachte wijzigingen.

ONZE DETAILS

• U kunt contact met ons opnemen via registration@worldwidepropertysales.com
• Ons adres is 43-45 Promenade, Cheltenham, Gloucestershire. UK GL50 1LE
• Geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 7701874 en ons geregistreerde adres is 41 Rodney Road, Cheltenham, Gloucestershire. UK GL50 1HX